17.03.2010

Nelogičnosti

Objavljeno v Moja kolumna avtor katarina

V parlament prihaja osnutek Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki ureja denarje prejemke in subvencije oziroma plačila. V en zakon želijo združiti vse prejemke, ki jih daje država, kar načeloma ni sporno. Tisto, kar je sporno v tem predlogu, pa so vsaj tri stvari, ki so povsem nelogične.
Prva stvar je definicija enostarševske družine. Pisala sem že o tajnem dopisu MDDSZ CSD-jem septembra leta 2009, v katerem ministrstvo podaja svojo definicijo take družine. Ta definicija se je zdaj prelila v sedmi odstavek 10. člena ZUJPS kjer se za enostarševsko družino po tem zakonu šteje »… skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl oziroma je neznan oziroma če mu je odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost«. V pojasnilu k temu odstavku je zapisano, da je pogoj za enostarševsko družino dejstvo, da drugi starš ne more skrbeti za otroke, kar pa odvzem roditeljske pravice definitivno ni, saj je starš po 125. členu ZZZDR dolžan preživljati otroka kljub temu, da se mu odvzame roditeljsko pravico, pa tudi smrt starša to ni, ker otroci po njem prejemajo pokojnino.
Druga stvar, ki je povsem nerazumljiva je dohodek, ki se upošteva in dohodek, ki se ne upošteva pri ugotavljanju finančnega stanja prosilca za pomoč ali subvencijo. Kot dohodek se upošteva preživnina in nadomestilo preživnine preko Preživninskega sklada. Na drugi strani pa imamo odhodke, ki zmanjšujejo dohodek, zaradi česar lahko pri ugotavljanju upravičenosti do določenega prejemka prosilec to pomoč dobi. Med te odhodke spada plačana preživnina, tudi tista, ki jo je od zavezanca za preživnino izterjal Preživninski sklad. Absurd brez primere. Staršu, ki ima otroke v skrbi in vzgoji se pri vlogi za določen prejemek ne prizna stroškov za tega otroka, zavezancu za preživnino pa se le ta prizna. In potem je zavezanec na primer upravičen do brezplačne pravne pomoči, drugi starš pa ne, pa čeprav slednji toži prvega za preživnino.
Tretja stvar je štipendiranje. Po obstoječem ZŠtip je štipendija dopolnilni prejemek za kritje stroškov v zvezi z izobraževanjem. Upravičenci so osebe s statusom dijaka in študenta. V ZUJPS v 23. členu piše, da se državne štipendije dodeljujejo državljanom RS, ki so starejši od 18 let. Ko sem zadnje dneve gledala dnevnik in videla dijake pripravljati se k protestu mi najprej ni bilo čisto jasno kaj se mulci grejo. Niti ne delajo, niti ne plačujejo davkov, pa bi kar stavkali. Potem pa se mi je posvetilo. Država ukinja štipendije za vse dijake, ne glede na finančno stanje družine. Hej, pa se država zaveda koliko povprečno stane dijak, koliko stane mesečna dijaška vozovnica za regionalni promet, kolikšen strošek je nakup knjig ter medletne šolske dejavnosti? Država mogoče ve koliko stane bivanje dijaka v internatu?
ZUJPS gre kot rečeno v parlament z vsemi tremi anomalijami, od katerih so dve prepisali brez da bi se sploh poglobili v pomen prepisanih besed, tretjo pa so si očitno izmislili zaradi varčevanja. In ker se mi zdi skrajno nespodobno, da se varčuje na plečih šolajoče mladine ter s tem dodatno bremeni starše, ki delamo, plačujemo v to državno blagajno in vzgajamo bodoče davkoplačevalce, pozivam starše, da se svojim otrokom pri protestu pridružimo. Sami bodo najbrž težko dosegli, da se ta 23. člen umakne oziroma spremeni, z našo pomočjo pa jim bo mogoče uspelo.
V aprilu čakam novo odločbo o otroškem dodatku. V kolikor mi bodo odvzeli pravico do dodatnih 10% bom od pristojnih na CSD-ju zahtevala konkreten nasvet, kako naj dosežem da se očetu mojih dveh otrok odvzame roditeljska pravica ter na kakšen način naj dokažem, da s hčerama praktično nima stikov in da vemo, da obstaja zgolj zato, ker vsak mesec nakaže preživnino. Ker za njiju skrbim sama in ker v našem gospodinjstvu ni nikogar razen nas treh se deklariramo za enostarševsko družino.

Kolumna 7 dni, 17.03.2010

  • Share/Bookmark
 
Objavo lahko komentiraš, ali pa s svojega bloga pustiš trackback. RSS 2.0

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !